Trets didentitat.

Ens identifiquem per ser una escola cooperativa, catalana, laica, activa, democràtica i pluralista. El nostre projecte educatiu entén lensenyament com a educació integral i vol transmetre els valors ètics que són la base per a una societat més justa: llibertat, tolerància, solidaritat, civisme, respecte a la natura.

Som una escola cooperativa. Fomentem el treball en equip, la participació en projectes comuns i la concepció de la diversitat com a riquesa.

Som una escola catalana, i és per això que la nostra llengua daprenentatge i de relació interna i externa és el català. El fet de definir-nos com a escola catalana no és només un fet lingüístic. És també una qüestió darrelament al país i de vivència de les festes i els costums tradicionals.

Som una escola laica. A lescola acollim i respectem les diverses creences i ideologies que sexpressen democràticament, ens proposem la potenciació dels valors ètics que facin dels nostres alumnes unes persones plenament formades i integrades a la societat.

Som una escola activa. El nostre objectiu principal és el desenvolupament integral de lalumne: un equilibri entre el saber i el ser, en constant evolució entre els dos i els divuit anys. Aquest propòsit fa necessària la seva participació en el propi procés educatiu i la utilització de mètodes densenyament actius basats en el respecte i la tolerància.

Som una escola democràtica i pluralista. Volem transmetre als alumnes els valors ètics que són la base per a una societat més justa.

La nostra voluntat pluralista es tradueix en lobjectiu de fomentar el coneixement i el respecte de la diversitat cultural, ètnica, sexual, religiosa i ideològica. Ara bé, també volem ser pluralistes en el sentit de respectar la diversitat dels nostres alumnes. Cada nen i cada nena és diferent i tots tenen dret a una educació completa i integral.

 

Un espai per a cada etapa.

GRAVI és una escola privada i concertada en els nivells obligatoris i post obligatoris. Acull nens/es de 2 a 18 anys: dEducació Infantil, Ensenyament Primari, ESO i Batxillerat. A lescola hi ha tres espais de característiques diferents, un per a cada etapa:

– Edifici dInfantil (Av. Vallcarca 217).
– Edifici de Primària (Av. Vallcarca 258).
– Edifici dESO i Batxillerat (Jericó 5-7).

Els edificis estan adaptats a les necessitats dels alumnes i són autònoms pel que fa als espais i serveis que necessita cada etapa.

INSTAL·LACIONS.
Lescola disposa dels recursos materials i humans necessaris per dur a terme les activitats pròpies del centre: aules dinformàtica, laboratoris química i ciències naturals, aules de música, plàstica, aules daudiovisuals, tecnologia i idiomes, gimnàs, pistes poliesportives, biblioteques, sales polivalents, aules de desdoblament, menjadors i patis.